Home ТЕРАПЕВТИ
ТЕРАПЕВТИ PDF Печат Е-поща
Автор: Administrator   
Понеделник, 07 Юни 2010г. 13:51ч.

Д-р Хелга Томас,

аналитик от Германия

Г-жа Хелга Томас е завършила славянска и немска филология в Гьотинген , Германия. През 1966 г. е специализант при академик Петър Динеков в СУ “ Св. Климент Охридски ”. Докторската й дисертация е “Влиянието на старата българска литература върху българското народно творчество (на материала на приказки за животни)”. Хелга сама отива в Родопите, където събира и обработва български народни приказки, песни и предания. През 1975 г. завършва Инститета “К. Г. Юнг” в Цюрих. Днес Хелга е обучител в нашата програма, личен аналитик и супервизор на много членове на Юнг общество. Тя също така е поетеса – има две стихосбирки, издадени на български и роман на немски “Почакай докато цъфне водната лилия”. Д -р Хелга Томас също е почетен член на обществото .

 

 

д-р Кристиан Войчицки,

психотерапевт и аналитик от Германия

Кристиан е дипломиран инженер, магистър по славянска филология, дипломиран психолог и дипломиран психотерапевт. Той е аналитик, завършил тренинга си в К.Г.Юнг Институт в Берлин. Преподавател е в Хумболтовия университет, Институт за психотерапия в Берлин. Член е на Международната и немска асоциация за аналитична психология, Института по психотерапия в Берлин и Института по клинична хипноза Милтон Ериксън. Кристиан води личната психотерапия на част от напредналите студенти. Той също е супервизор. Говори български.


 

 

 

д-р Красимира Байчинска,

психолог, психотерапевт, председател на комисията за обучителната програма

Доктор по психология, ст.н.с. II ст., ръководител секция по психология на личността и генетична психология в Институт по психология към БАН. Основател и ръководител на семинара “К. Г. Юнг” (1992 - 2000г.).Музикален и юнгиански психотерапевт. Преподавател по аналитична психология в НБУ (1999-2001), обучител и супервизор в програма на Юнг общество. Член на Американската психологическа асоциация, Българска асоциация по психология, Българска асоциация по музикотерапия и БОАП. Има публикувани множество статии и 3 книги. Последната „Златното момиче” е посветена на българските  женски приказки и публикувана току-що от издателството Леге- Артис.

 

 

 

д-р Светлана Николкова,

психиатър, психотерапевт, Председател на БОАП

Завършила е медицина през 1981г., в СССР, специализация психиатрия през 1985г. През 1988 защитава докторска дисертация Психотерапия на пациенти с неврози и кризи във всички стадии на развод. Дипломирана като психодраматик през 1998г. Работи с групи за собствен опит по психодрама от 1993г. Сертифицирана е като юнгиански психотерапевт през 2007г. Супервизор и обучител в обучителната програма на БОАП “К.Г.Юнг”. Председател на БОА П “К.Г.Юнг” от 2006 и член на комисията за обучителна програма към обществото. Един от съставителите и автори в книгата “Психиатрия за общопрактикуващи лекари ”

 

 

Мария Йорданова – психолог,

юнгиански ориентиран психотерапевт

Завърш ва висшето си образование в Московския държавен университет - факултет по психология, със специализация на катедра по невро и патопсихология (1975). Има с пециалност по медицинска (клинична) психология - Медицинска академия, София   (1987 г.). Сертифицирана като юнгиански ориентиран терапевт през 2008 г. До 1989г. работи като психолог в сферата на медицината, а от 1990 до 2007 г. като училищен психолог. Треньор и обучител е по програми за здравно образование, разрешаване на конфликти, междукултурно разбирателство, съветване на връстници ( Peer Counseling ) и гражданско образование; автор и съавтор на издания на център „Отворено образование”: „SOS приятели”; „Образование за демократично гражданство (начален и среден курс)”; „Кой съм аз?”. От 2007 година има частна практика като психотерапевт. Практикува пясъчна игрова терапия ( Sandplay therapy ) и арт терапия като юнгиански ориентиран терапевт. Работи предимно с деца. Член е на Дружеството на психолозите в България и на Българско общество по аналитична психология „К.Г.Юнг”.

 

Петя Хорозова,

психолог, детски психотерапевт, юнгиански психотерапевт, председател на Комисията по обучителната програма

Родена през 1949 г. Завършва философия и психология в СУ през 1972 г. Работи 20 год. в Института по образованието „Т. Самодумов “ до закриването му през 1992 г. От 1992 г. До 2000 работи като училищен психолог. От 2000 г. е на частна практика като психотерапевт. Завършва обучение по позитивна психотерапия през 2000. От 2004 г. е лектор към Дружеството по позитивна психотерапия в България. През 2007 г. Завършва обучението си по програмата за психотерапевти с юнгианска ориентация. Работи с деца, юноши и възрастни.

 

 

Яна Монева,

клиничен психолог, юнгиански ориентиран терапевт, психодрама-консултант асистент

Яна е завършила СУ Св.”Кл.Охридски”1998г.Има магистратури по клинична психология, социална и политическа психология  както и магистратура по детска и възрастова (генетична) психология. От 1993 започва и участва активно в семинара “К.Г.Юнг”, а  после става член на БОАП, през 2009 година е сертифицирана като юнгиански ориентиран терапевт. Има сертификат и като психодрама асистент към “Психотерапия 2000”.Работи като психотерапевт на частна практика, като психолог-консултант към фондация “Борба с рака”и психодрама-консултант в групи за личностово израстване. Пише поезия. Книгата й “Отвътре” печели наградата на Тракийското дружество в конкурса за дебютна книга “Южна пролет “. Телефон за връзка: 0887 264 001

 

 

д-р п.н. Надежда Витанова,

Регистриран от ДПБ психолог. Юнгиански психотерапевт, музикотерапевт, психодрама – терапевт.

Професор в Софийски университет Св. Климент Охридски - преподавател по Психология и диагностика на развитието, Психотерапевтични подходи в клиничната социална работа, Диагностика на поведението в норма и абнорма, Психология на Аз-образа и др. Член на БОАП К.Г.Юнг и на Комисията по обучение и стандарти за Юнгиански психотерапевти. Квалифициран член на Българска асоциация по музикотерапия, обучител и супервизор към  обучителната програма на асоциацията. Член на Дружество на психолозите в България и на Българско дружество по психодрама и групова терапия. Има множество научни публикации. Практикува индивидуална и групова психотерапия. За контакти: Тел. 02 / 987 98 36; GSM: 0887 377 960; e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 

 

Катерина (Ина) Илиева.

Клиничен психолог. Личен професионален идентификационен код BG-RP-0269. Юнгиански психотерапевт и психодрама терапевт и обучител. Сертифицирана като юнгиански терапевт 2010 година.

През 1989г. завършва Академия по изкуствата в гр. Прага. Завръщайки се в България работи в СИФ –Бояна, Студия за телевизионни филми „Екран” и БНТ. През 90-те години започва да изучава психология във Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”, а по-късно терапевтични умения в хипнотерапията, психодрамата и аналитичната психология. Работи на свободна практика, практикува индивидуална и групова терапия. Води както терапевтични, така и обучителни групи. Има над 40 публикувани статии под рубриката „Часът на психотерапевта”. Член e на Дружеството на психолозите в България, Дружеството по психодрама и групова терапия и на Българско общество по аналитична психология "К.Г.Юнг”. За връзка: GSM +359/898 46 47 70; email:  Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. ; url: http://psyhelp.wordpress.com/

 

Ани Коцева,

психолог, психотерапевт с юнгианска ориентация

През 1998г се дипломира в Югозападен университет „Н. Рилски”, гр. Благоевград със степен Магистър по социална психология. От 2001 до 2004г участва в организираната от Обществото по аналитична психология програма за културен обмен с институт „К.Г. Юнг” – Цюрих. Има професионален опит като експерт в различни сфери на психологията: трудова и организационна, детска, училищна, семейна и репродуктивна. През 2010г завършва програмата на БОАП „К.Г.Юнг” под егидата на Международната асоциация по аналитична психология за психотерапевти с юнгианска ориентация. Има публикувани статии в различни списания. Практикува психотерапия и психологическо консултиране като частна практика и е консултант по проекти, свързани с репродуктивно здраве, адаптивни и поведенчески проблеми на деца в частни детски центрове и в домове за деца, лишени от родителски грижи. Участва в обучителни проекти за персонала, работещ с децата. В практиката си използва различни методи и средства: анализ на личен материал на клиента – работа със сънища и фрагменти от личната история и настоящето на човека, а също на рисунки и приказки. Има опит с метода „Sandplay”, игра с пясък и образи. Член е на Дружеството на психолозите в България и БОАП „К.Г.Юнг”. Телефон за връзка: 0885 92 36 03

 

 

Д-р Петя Николова Раева,


психиатър с дългогодишен клиничен опит. Сертифициран обучител по психосоциална рехабилитация и психично здраве в общността от "Storm Rehabilitation"- Холандия. Дипломиран психотерапевт по аналитична психология.

 


 

 

alex oldАлександра Найденова – психолог,

юнгиански ориентиран психотерапевт.

Александра е завършила Психология към Нов Български Университет, специализирала е в областта на сравнителното религиознание и митология, както и в областта на управлението и развитието на човешкия потенциал.

През 2008г. завършва сертификационна програма за писане и управление на европейски проекти към Американския университет, България. През 2001г. започва да посещава уъркшопове в рамките на международен проект за културен обмен към Българско общество по аналитична психология К.Г.Юнг (Bulgarian Development Group, IAAP ) и институт „К.Г. Юнг” – Цюрих. Този проект бележи началото на специализацията й в областта на дълбинната психотерапия към International Association of Analytical Psychology /IAAP/ и Foundation of Analytical Psychology in Eastern Europe, чрез БОАП К.Г.Юнг. Александра е член на: Българско общество по аналитична психология К.Г.Юнг. - от 2000 година до сега, Дружеството на Психолозите в България (ДПБ), рег. номер: BG-RP 0424 - от 2005 година до сега и други организации. Александра е създател и управител на "Аликорн-Консулт"ЕООД (www.alicorn-consult.com), като психотерапевтичната й практика се съсредоточена основно в град Бургас. За контакт: Мобилен телефон: 0898 508 195 e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 

tedy

 

Теодора Танева

психолог, психотерапевт с юнгианска ориентация

Завършила СУ „Св. Климент Охридски”, с магистратура по клинична и детско-юношеска психология (2002г). Член на БОАП „К.Г.Юнг” от 2002г. Сертифициран терапевт с юнгианска ориентация през 2010г.  Работила като детски психолог в Отдел „Закрила на Детето” (2002-2010г). Член на Съвета по осиновяване към РДСП, София-град (2008-2010г).  Частна практика от 2006г. Работила към IPS Worldwide като психолог-консултант нa VМware - България (2008-2011г). Специализирала в областта на осиновяването. Защитила докторска дисертация в Институт по психология към БАН,  на тема „Стресът при майките на осиновени деца” (2012г). За контакти: e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , тел: 0878 688 926.

 

Последна промяна от Четвъртък, 07 Февруари 2013г. 17:13ч.
 
Main page Contacts Search Contacts Search