Home
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БОАП PDF Печат Е-поща
Автор: Administrator   
Четвъртък, 07 Февруари 2013г. 11:39ч.

Уважаеми дами и господа, 

членове на Българско общество по аналитична психология "К. Г.Юнг"!

На основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и въз основа на решение от 24 януари  2013 г., Управителният съвет отправя към всички членове на сдружението

 

ПОКАНА

за участие в

годишното отчетно-изборно събрание,

 

То ще проведе на 15 февруари 2013 г. (петък) в 18:00 ч., 

в гр. София, Областен диспансер за психични заболявания, 

на ул.«Екзарх Йосиф» № 59, ет.7.

 

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Управителния съвет на БОАП "К. Г. Юнг" за мандата.

2. Отчет на Комисия по обучение и стандарти към БОАП ''К. Г. Юнг'' за 2012 и обявяване на програмата за 2013 г.

3. Финансов отчет на Управителния съвет за  мандата.

4. Избор на нов състав на УС на БОАП ''К. Г. Юнг''

5. Избор на нов състав на Етичната комисия към БОАП ''К. Г. Юнг''

6. Други

 

В дискусиите могат да участват всички членове, като при гласуване, по устав, ще бъдат зачетени гласовете само на редовните членове.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 19:00 ч.,на същото място и при същия дневен ред.

 

 УС на СНЦ “БОАП - К.Г. Юнг”

   www.jungbg.org

Последна промяна от Четвъртък, 07 Февруари 2013г. 11:47ч.
 
Main page Contacts Search Contacts Search