Home
Име Длъжност Телефон Мобилен телефон Факс
1 Българско Общество по Аналитична Психология "К. Г. Юнг"
2 д-р Светлана Николкова Председател - Комисия по обучения и стандарти. Етична комисия +359 898 67 22 30
3 доц. д-р Красимира Байчинска Член на комисията по обучения и стандарти +359 899 240 916
4 Петя Хорозова Председател - Управителен съвет на БОАП „К.Г.Юнг” +359 888 35 45 58
5 Ина Илиева Секретар-координатор - Управителен съвет на БОАП „К.Г.Юнг” +359 898 46 47 70
6 Катюша Павлова Касиер - Управителен съвет на БОАП „К.Г.Юнг” +359 887 91 87 35
7 Анета Кирова Член на комисията по обучения и стандарти +359 898 221 474
8 Проф. д-р Надежда Витанова Член на комисията по обучения и стандарти +359 887 377 960
9 Яна Монева Член на комисията по обучения и стандарти +359 887 264 001
10 Надя Малинова Етична комисия +359 889 33 22 15
11 Анжела Христофорова Етична Комисия +359 888 59 98 96
12 Веселин Сомлев +359 897 22 84 87
Main page Контакти Search Контакти Search