Home КОНФЕРЕНЦИИ КОНФЕРЕНЦИЯ 2011 ПРЕЗЕНТАТОРИ
ПРЕЗЕНТАТОРИ PDF Печат Е-поща
Автор: Administrator   

 

УЧАСТНИЦИ

 

Д-р Ерел Шалит е юнгиански аналитик от Израел. Той е обучаващ и супервизиращ аналитик, бивш президент на Израелското общество по аналитична психология, лектор в Израел, Европа и САЩ, включително в България. От 2004 до 2010 г. осъществява връзката на Международната асоциация по аналитична психология (МААП) с Българското общество по аналитична психология "К.Г.Юнг". 

От 2010 г. е Почетен Секретар на Етичната комисия на МААП.  Автор е на много статии и книги сред които на български: "Комплексите - пътят на трансформация от архетипа до Аза",  "Врагът, Сакатият и Просякът: Сянката по пътя на Героя"  

 

Джоан Кулберт-Коен е юнгиански аналитик, член на изпълнителния комитет на IAAP, председател на фонда за набиране на средства към IAAP , член на работната група за образование.

Характерни теми на нейните професионални интереси са отделянето и родилният комплекс. Има множество публикации и лекции на тази тема. Както е Америка, така и Европа. Характерна черта на нейните работи е интегрирането на Юнг, Клайн и Бион.

Тя е международен обучител с богат опит. Работила е със страни като Полша, Китай, Мексико. Била е дирекртор на Юнг институт –Лос Анжелис. През 2006 ДжоАнн е удостоена с наградата БЕЛЕЖИТ ОБУЧИТЕЛ на международната федерация за психоаналитично обучение.

 

Анатол Анчев е доктор на филологическите науки, професор в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН и ръководител на секция "Историческа етнология" Изследователските му интереси са предимно в областта на традиционната обредност, вярванията, песенния фолклор. През последните години в научните си трудове използва активно инструментариума на аналитичната психология.

 

Георги Мишев е траколог, защива магистърска теза на тема  „Защита на културно-историческото наследство в Република България”. Представител на тракийско общество „Трескейа” и негов основтел.

 

Елена Цветкова е начален педагог и магистър  по Психология на развитието, преподавател е в начален курс и по психология и история на изкуството в гимназията; студент в обучителната програма на БОАП “К.Г. Юнг”  от 2007 г.

 

Анета Кирова, юнгиански психотерапевт, работи с метода на пясъчната терапия под супервизия.

 

Ина Илиева, клиничен психолог, юнгиански психотерапевт и психодрама терапевт и обучител

 

Анжела Христофорова , психолог, психодрама терапевт и обучител, студент в обучителната програма от 2007 г.         

 

Надя Витанова, професор в Софийски университет "Св.Климент Охридски". Юнгиански психотерапевт, музикотерапевт, психодрама терапевт.

 

д-р Светлана Николкова, доктор на науките, психиатър, юнгиански психотерапевт и психодрама терапевт и обучител. Квалифициран член и основател на Българска асосиацияпо психотерапия. Д-р Светлана Николкова е обучител и супервизор в програмата за юнгиански ориентирани терапевти.

 

Петя Хорозова, позитивен психотерапевт и юнгиански  психотерапевт . Обучител и супервизор в програмата за юнгиански ориентирани терапевти.

 

Мария Йорданова, член на БОАП „К. Г Юнг”, юнгиански психотерапевт. Мария Йорданова е супервизор в програмата на Юнг общество

 

Живка Дункова, студент в обучителната програма на БОАП “К.Г. Юнг”, прием 2007. Има тренинг към Българската асоциация по музикотерапия. Консултира деца и възрастни, провежда обучения в социални и комуникативни умения.

 

Ани Коцева, - психолог, юнгиански психотерапевт, с около 10 години практически опит в работата с клиенти с различни затруднения. Има частна практика. Работи с възрастни и деца.

 

Катюша Павлова – позитивен психотерапевт - консултант, фасилитатор системни констелации; интереси – аналитична психология-Юнг; музикотерапия; управлява фондация Аутуърд Баунд.

 

Гергана Манолова е магистър по клинична и консултативна психология в СУ "Св. Климент Охридски" и има интереси към аналитичната психология от 17-годишна.

Обучава се в програмата на БОАП "К.Г. Юнг" от 2009 г.
Обича митологията, литературата, етнологият
, символиката и всичко, което е свързано по някакъв начин с дълбините на психиката.

 

Даниела Първанова, клинична и консултативна психология. Дългогодишна практика в юношеска възраст – групова терапия и консултиране, с прилагане на терапевтично изкуство. 

 

Д-р Красимира Байчинска, ст.н.с. II ст., ръководител секция по психология на личността и генетична психология в институт по психология към БАН. основател и ръководител на семинара “к. г. юнг” 1992. Музикален и юнгиански психотерапевт. Д-р Красимира Байчинска e обучител и супервизор в програмата за юнгиански ориентирани терапевти.

 

 

 

 
Main page Contacts Search Contacts Search