Home КОНФЕРЕНЦИИ КОНФЕРЕНЦИЯ 2011 КРАТКИ АНОТАЦИИ
КРАТКИ АНОТАЦИИ PDF Печат Е-поща
Автор: Administrator   

 Българско общество

по аналитична  психология  Карл Густав Юнг”rightleft

 III НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ПО

АНАЛИТИЧНА ПСИХОЛОГИЯ  

 

 

ahead

 

 

Съновната реалност – ключ към несъзнаваното

300’ – преживелищен семинар

д-р Ерел Шалит

 

Насилие и родилен комплекс: пре- и перинатални влияния в съвременната юнгианска анализа

90’ - доклад                                                              

 Джоан Кулберт-Коен

 

Архетипът на водата и архетипът на огъня в образа на ковача в българския фолклор

Архетипът на водата и архетипът на огъня са основни архетипове, които заемат подобаващо място и в българската традиционна култура.
Въз основа на богат фактологически материал, почерпан от представите за водата и за огъня в митологичното мислене на българите, отразено в различни проявления на тази култура, може да се каже, че съществува култ към водата и към огъня.  Ярки примери за съжителство на водата и на огъня /като единство и противоположност/ в българския фолклор особено ярко се наблюдават в нестинарския обреден комплекс, в образа на змея и в образа на ковача. Образът на ковача, който е слабо проучен от българската етнология и фолклористика, е обект на настоящото изследване.

30’- доклад

Анатол Анчев

 

Самодивите - образ символ на магическата женственост в българската традиционна вяра

Образът на самодивата в съвремието ни е познат само като красив поетичен елемент, но в тази митологична представа нашият народ е откривал и почитал една могъща Владетелка на дивото и неусвоено пространство, обединяваща живота и смъртта и властваща над тях. Женската могъща сила, която кърми юнаците и властва над стихиите, остава в народната вяра и дарителка на свобода и сила. Тя е извиквана не само в песните, а и в обредите, наричана е самодива, самовила или юда и към нея са отправяни молби с надежда за изцеление и здраве. Дали и в съвремието ни тя все още се явява като яздещата ловджийка, носеща светлина през нощта, лечителка, която дори възкресява мъртъвците, помагаща в житейските битки и пазителка на границите...

30’- презентация

Георги Мишев

 

Самодивите като психическо преживяване в българския фолклор

Преживяване, символ, историко-психологически смисъл.

30’ - доклад

 Елена Цветкова

 

Градината на душата. Въведение в ИТП

В средата на ХХ век последователката на Юнг Дора Калф се заема с разработката на една неизследвана област в аналитичната психология – работата с деца. Това е голямо предизвикателство за юнгианската школа, която, макар и да работи с образи и символи, все пак използва думите като посредник. Д. Калф адаптира метода  на Лоуенфелд „Свят в кутия”, тъй като разпознава в него характерните за юнгианството наличие на архетипни съдържания и символичен процес.

Пясъчната терапия се базира на eдна от основните идеи в юнгианската психология – че на психиката е присъща тенденция към придвижване напред, към цялостност.  Калф смята, че игровият процес активира психичния потенциал на детето. В пясъчното сандъче то преживява символична трансформация на архетипно ниво, което му позволява да преподреди и обнови своя психичен живот.

90’ - доклад

Анета Кирова

Зона на мълчание...

Едно изследване на сянката със средствата на ролевата игра.

120’- уъркшоп                      

Ина Илиева и Анжела Христофорова

 

Свирачът в съня - преживяване на амплификации

Усещане "през музика" на образите от сън. Ролево пресъздаване на съня и асоциативен анализ на символното  съдържание на образите в контекста на индивидуалното им преживяване. 

120’ - уъркшоп                          

проф. Надя Витанова            

 

Мъжественост и женственост в нас и в света

120’ – уъркшоп 

д-р Светлана Николкова

 

Архетипни мотиви в два съня и едно житейско намерение

Групова работа за откриване на архетини усещания, преживявания и образи в представените материали.

120’ – – уъркшоп 

Петя Хорозова         

 

За юнгианската терапия

Една илюстративна метафора за това, което е възможно да се случва в терапията, поне в нейното начало; за терапията като среща на пациента и терапевта по пътищата на психичното оцелостяване / индивидуация. Ограниченията и предимствата в юнгианската терапия се пораждат от диалогичния ѝ характер; от това, от къде тръгва пациентът; от това, до къде е стигнал терапевтът и къде са двамата от момента на срещата и нататък. Пациентът не само се придвижва напред, а терапевтът назад. Движението е съвместно, взаимозависимо и в някакъв смисъл ограничено; то е постъпателно, кръгово и извънвремево, защото се случва в символичното пространството на терапевтичния теменос.

20’- доклад       

Мария Йорданова       

  

За символите и един сън

20’- доклад           

Маргарита Стефанова               

 

Юнгиански прочит на приказката „Човекът, змията и лисицата”

В доклада се разглежда символното значение на змията, коня и кучето в хода на процеса на психично оцелостяване в анализираната приказка, както и архетипите на цялостната личност и трикстера. 

20’- доклад 

Живка Дункова

 

Докосване до архетипната  енергия на комплекса (системнит констелации като инструментариум)

Системните констелации и връзката му с теорията на Юнг за комплексите. Ще се разгледа идеята за констелирането на архетипната енергия в личността под формата на комплекс и практическите възможности за работа с комплекса в т.нар. морфогенетично поле. По време на практическата част ще се направи групова работа по темата.

60’-уъркшоп                 

 Ани Коцева и Катюша Павлова

 

Огненият пой – ритуал за инициация в юношеска възраст

Филм с коментар и дискусия. Целта на доклада е да представи различни аспекти от креативната работа с огън, която е резултат от личен или групов творчески процес. С похвати от областта на движенческия театър в комбинация с истински огън, юношите от младежката театрална формация “Три-четири!” изобразяват огъня като символ, напълнен с личен смисъл и съдържание, а етапите на приемане и овладяване на ритуалните формули отразяват процесите на лична трансформация. Интерпретирайки значението и непреходните послания на огъня, юношите  в театралната трупа откриват неговия аналог в процеса на творческо вдъхновение – неизменна част от търсената личностна промяна и групова идентичност.

90 ‘ - презентация         

Даниела Първанова

 

Архетипът на лечителя с поглед върху българската традиция

Кой е лечителят – мистериозната фигура по границите на общността или интуицията вътре в нас? Как се ражда лечителят и кое оживява неговия архетип? Каква е връзката на аналитичния психолог с вътрешния лечител? Как през вековете се е гледало на лечителите в българската култура и как това дава отражение в работата на психолозите днес? Какви са образите и метафорите, които включват лечителя и специфичния процес на лечение?

90’ - уъркшоп                                                   

Гергана Манолова

   

Музикално пътуване към Себето

С  помощта на активно въображение, водено от музика, участниците ще могат да изследват себе си в момент, в който тръгват на път. Пътуването с музика е неповторимо лично преживяване, което след като завърши, може да бъде споделено. Така неговите образи, предизвикателства и вълненията стават част от нашето пътуване заедно… 

120 ‘ – творческа лборатория         

Д-р Красимира Байчинска

 

Житейска криза и индивидуация в приказката "Бременските музиканти"

Процесът на лабораторна работа е свързан с демонстрация на адаптираната и поставена в Дневен център за хора с психични разстройства – София приказка и есеистична дискусия за образите и процеса на индивидуация в различните им аспекти.

120 ‘ – творческа лборатория         

Ангел Томов

 

 
Main page Contacts Search Contacts Search