Home
Интернет страницата на БОАП К.Г.Юнг от 2010 до 2013 PDF Печат Е-поща
Автор: Administrator   
Вторник, 19 Януари 2016г. 21:49ч.

     

Последна промяна от Вторник, 19 Януари 2016г. 21:51ч.
 
ЮНГИАНСКАТА ПСИХОТЕРАПИЯ И АНАЛИЗА PDF Печат Е-поща
Автор: Д-р Красимира Байчинска   
Сряда, 02 Юни 2010г. 15:09ч.

 

Юнгианската психотерапия и психоанализа е метод, който трансформира съзнанието и подпомага това, което Юнг нарича процес на психично оцялостяване (индивидуация).

1) Както юнгианската психотерапия, така и юнгианската анализа, се основават върху откритието на Юнг, че във всеки един от нас съществува център, който направлява нашето личностно развитие. Този център, който той нарича цялостна личност (Self), ни изпраща символни съобщения, които, ако бъдат разбрани и осъществени, ни позволяват да станем цялостни, уникални и психично благополучни личности. Такива символни съобщения се съдържат в нашите сънища, визии, образи и асоциации. Те могат да ни послужат като инсайти, които, ако бъдат взети предвид, могат да ни правят по-цялостни, по-осъзнати и да ни водят към по-добър и по-благополучен живот. Методът на Юнг фокусира върху образите, които спонтанно се появяват в сънищата, фантазиите и други форми на несъзнаваното. Тези образи са от изключителна важност, защото те имат силата да трансформират съзнанието.

2) Юнгианската психотерапия и анализа е относително дълготрайна връзка между двама души, терапевт и пациент, и е насочена към изследване на несъзнаваното на пациента, неговото съдържание и процеси. Целта на терапията е да бъде облекчено някакво психично състояние, което не може повече да се понася поради намесата му в съзнавания живот. Смущението може да бъде невротично по своя характер или проява на по-дълбоко заложена психотична тенденция. Макар да започва с болестното разстройство, юнгианската психотерапия може да включва и процес на индивидуация, дълбочината на който се определя от самия пациент. Важна особеност на юнгианската психотерапия и анализа е, че пациентът и терапевтът се разглеждат като повече или по-малко равни участници в терапевтичното взаимодействие. Двамата се намират в диалог, който създава, както намерено, така и спонтанно, общо преживяване, което бива изследвано. Терапевтичният процес е уникален, а синтеза и разбирането на диалектичния диалог, които се разгръща между пациента и терапевта създава общо поле, в което се разгръща лечението. Терапевтът участва в този процес не по-малко от пациента. Нещо повече, терапевтичното взаимодействие води до активиране на лекуващия доктор вътре в пациента, и обратно, пациентът активира лечебната функция на терапевта. Така двамата предприемат съвместно пътуване, в което се изследват непознати територии. Единствената разлика между пациента и терапевта е тази, че терапевтът е по-запознат с територията на психиката, така че може да подпомага разбирането на изцеляващия процес, разгръщащ се в пациента. Някои предпочитат да използват думата клиент. Ние сме склонни да мислим, че пациент е по-адекватна дума, защото тя фокусира върху желанието на този, които идва за терапия, да стане по-добре. Освен това, много често ние не можем да забележим, че ставаме по-добре, преди да открием пациента в себе си.

Последна промяна от Вторник, 18 Февруари 2014г. 16:34ч.
Продължение...
 
АНАЛИТИЧНАТА ПСИХОЛОТИЯ НА К.Г.ЮНГ PDF Печат Е-поща
Автор: Д-р Красимира Байчинска   
Сряда, 02 Юни 2010г. 15:07ч.

 

През 1913г. К.Г. Юнг, когото Фройд счита за свой ученик и последовател, скъсва с психоаналитичното движение. В продължение на повече от 40 г. той разработва една нова психологична наука, в която са синтезирани теориите на неговите предшественици – Фройд и Адлер. Неговата теория обаче не е еклектична. Юнг връща психологията към нейния първоизточник и я превръща отново в наука за душата. Самият Юнг отхвърля термина дълбинна психология, предложен в началото на 20 век от Блойлер, с цел да се отрази интересът към дълбините пластове на психиката, т.е. на несъзнаваното. Юнг намира този термин за ограничен, защото той счита своя метод за символен. С други думи, той се занимава колкото със съзнанието, толкова и с несъзнаваното. Символът е това, което създава диалектично единство на съзнаваното и несъзнаваното и обезпечава психичното развитие и трансформация. Според Юнг, неговата психология е синтез на теория, научно изследване и психотерапевтична практика. Теоретичната работа и методът на Юнг са изложени в 20 тома на Събрани съчинения, в отделни сборници с кореспонденция, спомени, интервюта, както и в автобиографичната му книга: “Сънища, спомени и размишления”.

Последна промяна от Вторник, 29 Май 2012г. 10:15ч.
Продължение...
 

Българско Общество по Аналитична псохология "К.Г.Юнг" набира средства за обучение на психотерапевти и аналитици.

Банкова сметка в лева:

BG55RZBB91551068000316

BIC – RZ BBBGSF

Банкова сметка в евро:

BG43RZBB91551468000305

BIC – RZ BBBGSF

 

Locations of visitors to this page

 

НА ЛИНИЯ

В момента има 2 посетителя в сайта
Main page Contacts Search Contacts Search